Ne yapiyoruz?

Kotti ve Birliktekilerin Kotbusser Tor’ da protesto duyurusu

Biz burda, Kottbusser Tor’daki yüksek kiralara karşı çıkıyoruz!

Biz burda, sosyal konutlarda her yil artan kiralara karşı çıkıyoruz.

Biz, onlarca yildan beri burda oturan insanların burdan çıkarılmasına karşı çıkıyoruz.

Biz, görüşmeye hazır olmayan Hermes ve GSW yönetim ve Konut sahiplerini protesto ediyoruz.

Biz, Senatonun, Sosyal konutlardaki kira sorununda sessizliğini protesto edizoruz. Aktuel kira (konut) yasası, yürürlükteki haliyle kiraciların hiç bir sorununa çözüm getiremez.

Biz, milyonlarca vergi parasını, onlarca yildır ev sahıplerine kar olarak veren mantıktan yoksun Berlin Sosyal Konut Yasasını protesto ediyoruz: a)  Konutların maliyeti ödendiği halde: b) poltika, kiraların artmasını denetliyen, yönlendiren bir yasa oluşturmadı, bu aractan yoksun!

Zor durumdayız! Kaybedecek zamanımız yok. Biz, durumu hemen hafıfleştirici çözümler istiyoruz. Bizi anlayışle karşılamarı durumumuz için yeterlı değil. Bununla kiralarımızı malesef ödeyemiyoruz. Politika ve Konut sahiplerince sorunun böyle bırakılmasına müsade etmiyeceğiz. Bundan dolayi Kotti’de protesto ediyoruz.

Bu şehir ilgili hak istiyen yalnız biz değiliz. Politikanın yolaçtığı yerleşim birimleriyle ilgili değişimler, çoğu Berlinlilerin yaşamına ve geleceğine müdahale ediyor. Bundan dolayi biz, bu şehirde geleceklerini piyasa ekonomisi  tarafından belirlenmesini istemeyen tüm Berlin’

lileri davet ediyoruz, bize gelin, bizimle birlikte protesto ediniz.

Iktidar partileri SPD ve CDU’ dan talep ediyoruz:

 • Hemen geçerli olmak üzere, sorunlu yoğun yerleşim birimlerde kira üst sınırını 4€ soğuk kirayla belirleyiniz!
 • Sosyal konutlarda kiraların düşürülmesi, kiraların sanal masraflarla artmasını önliyen belirli kuralların konulmasını istiyoruz.
 • Berlin’deki sosyal konut sorununu tüm karmaşık yapısını dikatte alınız, sadece bu ile ait evleri ve yapılacak konutları bize örnek olarak göstermeyiniz. Berlin eyaletinin  özel şirketler tarafından yaptırdığı mevcut sosyal konutlarda oturan  kiracıların durumu söz konusudur.
 • Sosyal konutları Belediyelere devrediniz. Konut sahipleri yeterince desteklendiler, evlerin maliyetleri çoktandır ödendi. Yanlış destekleme politikalarını artık görününüz, bu yalnız ev sahiplerine yarar sağliyor.
 • Muhalefet partileriyle birlikte sosyal konut sorunu ile ilgili bir çalışma toplantısını organıze ediniz,  bu konuda uzmanları, hukuk ve ekonomi dalından bilim adamlarini ve kiracılar insiyatıflerini davet ediniz: kiracılara uygun kalıcı bir çözüm bulun.

Ev bürosundan talep ediyoruz:

 • Göreviniz kirası ödenir konut sunmak, yillarca aldığınız desteği bundan sonrası içinde dikkate almalısınız!
 • Görüşme davetlerimizi kapul etmediğiniz için özür dilemelisiniz!
 • Belediye Meclisinin 28.03.2012 aldığı karara uyun, bizimle görüşünüz!
 • Ev işletmecisi olarak göreviniz, kiracıların isteklerini dikkate alarak, konutların  bozulmasını önlemektir.
 • Kira ve ek ödemelerin düşürülmesi ve yeni bir kira tespiti için, biz ve belediye temsilcileriyle ortak bir toplantı önerimizi kapul ediniz.
 •  Kredi borçlanmasını tekrar gözden geçiriniz, sanal masraflarla kira miktarını artmasını önleyiniz.

Muhalefet partilerinden ‘Die Grünen, die Linken ve Piraten ‘ talep ediyoruz:

 • Taleplerimizi tüm çalışma grup toplantılarında kararlı bir şekilde destekleyiniz!
 • Bilgi toplama, değerlendirme ve araştırma konularında bize yardımcı olunuz.
 • Özellikle, Berlinde sosyal konut sorununu kalıcı çözebilecek modeller oluşturunuz.

Basın ve Medya kuruluşlarından beklentilerimiz:

 • Duyarlı bilgilendirme. Biz hayvanet bahçesindeki hayvanlar değiliz. Kendimizi sergiletmeyiz. Söyleyiş soruları özenle incelenir. Bir söyleyişin evde yapılması duyarlılığa bağlıdır. Türklerin Kreuzberg’ de  resmini vermek istiyen çok soru aliyoruz. Biz alışılmış bir klişe değiliz, değişik bireyleriz. Çoğunun kafasında şekillenmiş tipik bir türk ailesi yoktur. Biz her şeyden önce çıkarılma tehditi altında olan kiracılarız. Türk, Tunus, Alman, Çerkez veya Afgan kökenlı oluşumuz kendi iç sonunumuz, bunları konuşmak bize kalmış, başkalarını ilgilendirmez. Konuşulması gerekirse, Almanya’da ırkcılığı konuşuruz.
 • Günlük politikaların dışında düzenlı ve sorumlu haber yapma.
 • Sosyal konutla ilgili aktif toplantılara katılarak, Berlin’ deki kiracıların geleceklerini dikkate almalarını istiyoruz.

Jobcenter’den talep ediyoruz:

 • Sosyal Konutlarda kiraların düşürülmesiyle igili talepleplerden bulunmayınız, bu konuda bir çözüm bulununcaya kadar bekleyiniz.
 • Bize sosyal ve saygılı davranınız.
 • İşletme masraflarını dikkatlı inceleyiniz.

Yeni taşınan, iyi geliri olan ve turistlerden talep ediyoruz:

 • Geliniz bizi ziyaret ediniz, gücümüze katkıda bulunuz. Birlikte yeni eylemleri düşünelim. Komşularınızı  bizim girişimden haberdar ediniz, onları da getiriniz.
 • Bizi destekleyiniz,  gecebeklentilerine katılınız,sandalye, renklı baya, cocuklar için tepeşir, yeni öneriler ve pasta birlikte getiriniz.

Sanatcı ve Kültür yapımcılarını davet ediyoruz:

 • Aksion, okuma, konser ve diğer çalışmalarla bizi destekleyiniz.
 • Tartışalım, konut ve kültürplitikaları  yerleşim birim politıkasinı izleme görüntüsü vermemeli, Berlin herkes için cazip kalmalıdır.

Kiracılar, Kiracılar İnsiyatifi ve Mahelle İnsiyatiflerini  davet ediyoruz:

Ne yapabiliriz?

 • Toplantı yerimize gelin, bizimle biraz zaman geçiriniz.
 • Ailenizi,arkadaşlarınızı getiriniz, onlara bizim girimimizı anlattınız.
 • Günlük saat 18:00 deki toplantılarımıza katılınız.
 • Satılmak için pasta getiriniz (bizim bağış kasamız için).
 • Postkarları, bilşiri ve afişlerimizi dağıtınız.
 • Bu konu ile ilgili  internet sayfamıza görüş ve yorumlarınızı yazınız.
 • Kottı & co ilgi yeni bilgileri takip ediniz: http://kottıundco.wordpress.com veya Facebook üzerinde: Kotti Undco

kottico@gmx.net

www.kottiundco.wordpress.com/